Parkinson Luxembourg asbl

Parkinson_sans_frontieres

 

Programme du 27 mars au 31 mars 2017

Ateliers à but thérapeutique

 

 

Mardi 28/03


Chants/ Sangen à partir de 15.00 heures
Le chant aide à corriger les problèmes de la voix et de la respiration. En plus de l’amélioration de ces symptômes moteurs, le chant choral a des effets psychologiques et émotionnels.
D’Sangen verbessert déi fir Parkinson typesch Sproochstéierung an d’ageschränkten Ootmung. Nieft dësen Verbesserungen vun de genannten motoreschen Symptomer huet dat gemeinsamt Sangen och eng positiv psychologesch an emotional Wierkung.

Photoshow Chine et Thibet à partir de 15.00 heures
Monsieur Loetsch nous présentera les photos de son voyage en Chine et au Tibet.
Billershow  China an Tibet mam Häer Loetsch. 

 

Mercredi 29/03


Nordic Walking à partir de 15.00 heures
Thierry vous invite à faire un tour d’environ 5 km, départ  Centre « La Tulipe ».
Zesummen mam Thierry kënnt dir een Tour vun +/- 5 km maachen, départ beim Centre « La Tulipe ».

Qi-Gong à partir de 15.00 heures
Enseignement des bases de cette pratique thérapeutique chinoise, basée sur des exercices de respiration, de posture et d’auto massage, à adapter en fonction des différentes personnes présentes en fonction de leur état.
Ziel vun dësem Atelier ass et Basiskenntnisser vun dëser chineesescher Meditatioun-, Konzentratioun- an Bewegungsform zur Kultivéirung vun Kierper an Geescht ze kréien. Mir maachen zesummen Ootmungs-a Gläichgewiichtsübungen an léieren « Auto-Massage ».

 

Jeudi 30/03


Gymnastique douce à partir de 15.00 heures
Cet atelier a pour but d’agir sur certains effets de la maladie, mais également d’apporter de la détente, des échanges et du bien – être aux participants.
Ziel vun dësem Atelier ass et positiv op d’Krankheet anzewierken, sech ze entspanen, an eppes fir eist d’Wuelbefannen ze maachen. Mir léieren Übungen déi eis den Ëmgang mat der Krankheet erliichteren.

Exercice de mémoire à partir de 15.00 heures
Tout en nous amusant, nous ferons des exercices pour stimuler notre mémoire. Bei gudder Laun maache mir verschidde Spiller fir eis Gehirzellen ze trainéieren.
 

lien-facebook

RECHERCHE

Centre Parkinson « LA TULIPE »

Domaine Schaefert 16, rue des Champs L-3348 LEUDELANGE Tél 23 69 84 51- Fax 23 69 84 97 E-mail : info@parkinsonlux.lu